Goede Doelen worden steeds vaker tot erfgenaam benoemd. Voor wat betreft de afwikkeling van deze nalatenschappen zijn zij veelal afhankelijk van de door de erflater aangestelde executeur.

In de praktijk is gebleken dat deze executeurs zich niet altijd bewust zijn van hun verplichtingen, dan wel deze naast zich neerleggen. Het informeren van de erfgenamen over de voortgang in de afwikkeling en overleg over de wijze van te gelde maken van goederen gebeurt te weinig. Hierdoor lopen de Goede Doelen inkomsten mis. Daarnaast is het de vraag of de laatste wensen van de erflater wel optimaal worden uitgevoerd.

Goede Doelen kunnen hun betrokkenheid bij erflaters tonen door niet alleen erfgenaam te willen zijn, maar ook de nalatenschap op een gedegen, verantwoorde wijze af te wikkelen conform de wensen van erflater. In dat kader worden Goede doelen met enige regelmaat benoemd tot executeur. Dit heeft als additioneel voordeel dat Goede Doelen zelf zorg kunnen dragen voor optimale afwikkeling van de nalatenschap. Executeursdiensten.nl biedt de Goede Doelen de nodige praktische en juridische ondersteuning bij de uitvoering van deze belangrijke taak. 

dierenbescherming.jpg
Ondertekening van het contract met de Dierenbescherming (meer info)

 

Executeursdiensten.nl werkt voor verschillende Goede Doelen, zoals de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren, de Vogelbescherming, de Nederlandse Hartstichting, Amnesty International, het Liliane Fonds, Greenpeace Nederland.

ACHTERGROND EN INHOUD VAN DE EXECUTELE

Een executeur heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren, de schulden te voldoen, legaten uit te keren en de nalatenschap klaar te maken voor verdeling onder de erfgenamen. Voor deze werkzaamheden is juridische, organisatorische, administratieve en fiscale kennis nodig. Een executeur hoeft deze kennis niet zelf te hebben. Hij kan hiervoor experts inhuren.

Hij fungeert als spin in het web en stuurt de verschillende experts aan.