Executeursdiensten.nl heeft als doelstelling executeurs bij te staan in hun werkzaamheden. Zij profileert zich niet als executeur zelf. Erflater schenkt zijn vertrouwen aan Goede Doelen. Deze organisaties moeten dan ook zelf de verantwoordelijkheid nemen en executeur zijn, niet onze organisatie of een andere partij. Dit geeft de Goede Doelen de mogelijkheid op het moment van overlijden van erflater de dan juiste partner te kiezen.

Formeel vangen de werkzaamheden van de executeur pas aan na overlijden van de erflater en na aanvaarding van de functie. Zo mogelijk zou al voor het overlijden van erflater contact met hem/haar moeten zijn opdat een aantal zaken, zoals de wensen voor de uitvaart, al bekend zijn.

Executeursdiensten.nl heeft de benodigde expertise in huis om executeurs optimaal te kunnen bijstaan in hun werkzaamheden en zo nodig alle werkzaamheden over te nemen. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk met de volgende specialiteiten:

 • Regelen van de uitvaart (24 uur per dag telefonisch bereikbaar);
 • Registratie en waardering van inboedel, kostbaarheden en woning;
 • Afgifte van goederen aan legatarissen;
 • Ordenen van administratie en inventarisatie van aandachtspunten;
 • Opzeggen abonnementen, lidmaatschappen etc.
 • Samenwerkingsverband met Westland Partners Notarissen Advocaten te Naaldwijk.
 • Netwerk van notarissen die gespecialiseerd zijn in buitenlandse vermogensbestanddelen;
 • Begeleiding van de ontruiming van de woning, verkoop van inboedel, sieraden en andere kostbaarheden;
 • Toezicht op en eventuele begeleiding van het verkooptraject van de woning;
 • Klankbordfunctie voor problemen en ad hoc mediation;
 • Bewaking van de voortgang in de afwikkeling;
 • Voorbereiden van de rekening en verantwoording die de executeur aan de overige erfgenamen dient af te leggen, dan wel controle van de rekening en verantwoording die de boedelnotaris daarvoor heeft opgesteld.
Belangrijk aspect van de organisatie is het functioneren als persoonlijk vertegenwoordiger van de Goede Doelen/executeurs. In de beleving van notarissen, familieleden en andere belanghebbenden zijn Goede Doelen vaak onzichtbaar, zij worden veelal ook gezien als afstandelijke, logge organisaties, zij zijn niet goed aanspreekbaar.


Executeursdiensten.nl wil graag Goede Doelen, zowel als erfgenaam, als als executeur, een gezicht geven en adequaat vertegenwoordigen. Communicatie naar alle partijen is hiervoor essentieel. Met elk Goed Doel worden hier specifieke afspraken over gemaakt.

Als er geen executeur in functie is treedt Executeursdiensten.nl regematig op als gevolmachtigde van de erfgenamen Goede Doelen.

De taak van Executeursdiensten.nl is het regelen en coördineren van alle nodige zaken rondom de nalatenschap, zij voert slechts een deel van de werkzaamheden zelf uit. Waar mogelijk worden andere, goedkopere, partijen ingeschakeld.

 

Visie van Executeursdiensten.nl
Voor een goede afwikkeling van een nalatenschap conform de wensen van de overledene is contact tijdens diens leven uitermate van belang. Het bespreken van de laatste wensen geeft de toekomstig erflater rust en vertrouwen.

 

Missie van Executeursdiensten.nl
Nalatenschappen t.b.v. Goede Doelen respectvol afwikkelen, zodanig dat:

 • de wensen van de overledene naar behoren worden uitgevoerd;
 • de inkomsten uit een nalatenschap geoptimaliseerd worden;
 • dit bijdraagt aan positieve beeldvorming bij het publiek.