Executeursdiensten.nl is een initiatief van:


nijenhuis.jpgMr. Juliëtte Nijenhuis-Wildervanck
, gecertificeerd executeur sce_certified.jpg
 bij de SCE, onderdeel van NOVEX, de branche organisatie van en voor executeursZij is ruim twintig jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris, met als specialisatie het familie- en erfrecht. Sinds 1999 adviseert zij Goede Doelen over afwikkeling van nalatenschappen. Eerst via de Nederlandse Hartstichting en later onder de paraplu van de toenmalige VFI, nu Goede Doelen Nederland controleerde zij de werkzaamheden van notarissen en executeurs in nalatenschappen die ten goede kwamen aan Goede Doelen. Via de VFI zijn in samenwerking met Juliëtte Nijenhuis verschillende protocollen opgesteld over afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast is zij één van de oprichters van de NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs), tot voor april 2015 was zij ook bestuurslid, en docente bij de leergang executele van de NOVEX.

 

Oscar Balkenende, directeur NRI B.V. Ruim 20 jaar geleden startte hij zijn loopbaan bij Sotheby’s en stak daarna zijn deskundigheid in zijn bedrijf Obelisk Boedelbeheer B.V.

De behandeling en het beheer van roerende en onroerende zaken, waar notarissen en executeurs mee te maken hebben, vraagt om de onafhankelijkheid en expertise die hij biedt.

Hij is gesprekspartner voor veel organisaties en beroepsgroepen die te maken hebben met nalatenschappen en bewindvoeringen. Bovendien is hij is nauw betrokken bij ontwikkelingen in het vakgebied en initieert hij vaak het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Gespecialiseerd in het beheren en afhandelen van inboedels, heeft Balkenende de deskundigheid om inboedels te beoordelen en de waarde ervan te bepalen. Hij adviseert daarnaast over het verkopen van inboedels (of delen ervan) en streeft daarbij naar het behalen van een zo hoog mogelijk rendement voor de boedel.

Oscar Balkenende is eveneens bestuurslid bij de NOVEX en docent bij de leergang executele van de NOVEX.

 

Executele Partners (hierna ook te noemen: EP) is een initiatief van Westland Partners NV., Notarissen en Advocaten te Naaldwijk.

Westland Partners heeft meer dan gemiddelde notariële expertise in huis op het gebied van erfrecht, personen- en familierecht en estate planning. In de loop van de tijd is deze sectie binnen het notariskantoor gegroeid tot een volwaardige afdeling binnen het kantoor, waar 3 notarissen, 4 kandidaat-notarissen en 3 klerken met hun secretaresses vele nalatenschappen hebben afgewikkeld. Het kantoor heeft een brede ervaring opgebouwd als boedelnotaris, executeur, vereffenaar en boedelgevolmachtigde. Om deze diensten meer herkenbaar en in continuïteit aan te bieden is de stichting Executele Partners opgericht. Deze rechtspersoon heeft een samenwerkingsverband met Westland Partners NV.