Levensexecuteur vinden en toezicht houden

De laatste periode van het leven van uw donateur is een aandachtspunt. Een aantal van uw donateurs is  wellicht al wat ouder en heeft soms nog maar een klein sociaal vangnet. U voelt de maatschappelijke verplichting om mee te helpen uw donateurs financieel  veilig te houden. Dan adviseert u uw donateurs een levenstestament. Dit is een beperkte volmacht voor de situatie dat uw donateur wilsonbekwaam wordt. Juist vanwege het kleine sociale vangnet hebben die donateurs behoefte aan een betrouwbare levensexecuteur (gevolmachtigde). Executeursdiensten beschikt over een netwerk van levensexecuteurs en kan u behulpzaam zijn bij het vinden van een levensexecuteur die past bij uw donateur. Daarnaast kan Executeursdiensten uw donateur begeleiden bij het formuleren van zijn/haar wensen ten aanzien van de verschillende onderwerpen, zoals woning en inboedel, huisdieren, medische wensen/behandelverbod/euthanasieverklaring, levensstandaard, toezicht etc.

Wij treden hier zeer terughoudend op. Uw donateur moet zelf in alle vrijheid beslissen welke levensexecuteur hij of zij benoemt, zonder enige beïnvloeding door u of ons.

keyboard_arrow_up