Voor Goede Doelen

De missie van Executeursdiensten is nalatenschappen respectvol af te wikkelen en te begeleiden, in lijn met de wensen van de overledene, zodanig dat dit bijdraagt aan de positieve beeldvorming van de Goede Doelen bij het publiek.

Afwikkeling Nalatenschap

Uw donateur heeft u zijn/haar vertrouwen geschonken door u tot erfgenaam te benoemen. Soms bent u ook tot executeur benoemd. De afwikkeling van de nalatenschap dient respectvol en zorgvuldig te geschieden.
Het is van belang zo snel mogelijk inzicht te hebben in de financiële status van de nalatenschap en eventuele gevoeligheden. Met Executeursdiensten heeft u alle benodigde expertise in huis om namens u de nalatenschap respectvol en snel af te wikkelen of u daarbij te ondersteunen.

Ondersteuning donateursgesprekken

In uw gesprekken met donateurs komen bij hen vaak vragen op over allerlei praktische aspecten van de afwikkeling van hun nalatenschap. Hoe wordt de uitvaart geregeld? Wel of geen legaten aan familie en vrienden? Wat gebeurt er met mijn woning en inboedel?
Desgewenst kunt u door ons ondersteund worden bij deze gesprekken. Wij helpen de zorgen van uw donateurs weg te nemen. Tevens kunnen wij hen ook begeleiden bij de voorbereiding van het bezoek aan de notaris.
Daarnaast kan Executeursdiensten u behulpzaam zijn bij het opleiden van uw medewerkers of vrijwilligers die gesprekken met de donateurs aangaan.

Levensexecuteur vinden en toezicht houden

De laatste periode van het leven van uw donateur is een aandachtspunt. Een aantal van uw donateurs is wellicht al wat ouder en heeft soms nog maar een klein sociaal vangnet. U voelt de maatschappelijke verplichting om mee te helpen uw donateurs financieel veilig te houden. Dan adviseert u uw donateurs een levenstestament. Dit is een beperkte volmacht voor de situatie dat uw donateur wilsonbekwaam wordt.

Adviseur

Naast afwikkelen van nalatenschappen kan Executeursdiensten u ook behulpzaam zijn als problemen ontstaan in nalatenschappen die bij notarissen of andere executeurs in behandeling zijn. Door goede communicatie en praktisch en pragmatisch werken kan vaak veel opgelost worden.

Interim oplossingen en dienstverlening

Is uw vaste medewerker voor nalatenschappen langere tijd afwezig of heeft u tijdelijk extra hulp nodig bij de controle op nalatenschappen, dan kunt u ook een beroep doen op Executeursdiensten. Door onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen wij meteen aan de slag en is geen inwerktijd nodig. Ook kunnen wij u assisteren bij het opzetten van een administratief systeem voor de behandeling van en controle op de nalatenschappen waar u bij betrokken bent.

Presentaties en lezingen

Vanuit onze jarenlange ervaring en diversiteit in vakgebieden kunnen wij lezingen voor u verzorgen voor uw donateurs over:

  • (levens)testamenten
  • Afwikkeling van nalatenschappen
  • Aanpak en voorkomen van financieel misbruik
  • Fiscale zaken
keyboard_arrow_up