Over Executeursdiensten

Executeursdiensten B.V. is in 2012 ontstaan uit een samenwerkingsverband van professionals, allen werkzaam op het gebied van nalatenschapsafwikkeling. Gezamenlijk bieden zij een volwaardig pakket van diensten bij het afwikkelen van nalatenschappen aan Goede Doelen en particulieren, ieder met zijn eigen specialisaties en netwerken. Naast expertise op het gebied van afwikkeling van nalatenschappen heeft Executeursdiensten bijvoorbeeld ervaring met ondernemingen in nalatenschappen, onenigheid tussen (aanstaand) erfgenamen, onterfde kinderen, financieel veilig ouder worden (Nickey Smelt is deskundige financieel misbruik van ouderen) en niet eerder bij de Belastingdienst aangegeven vermogensbestanddelen. Bij Executeursdiensten kunt u derhalve tevens terecht voor nalatenschapsmediation, advisering over levenstestament, onderzoek bij financieel misbruik en fiscale zaken.

Preferred partners

De executeur is de spin in het web bij de afwikkeling van nalatenschappen. Zij houdt het overzicht en schakelt waar nodig externe partijen in. In de loop der jaren hebben wij een aantal externe partijen om ons heen verzameld. Wij noemen dat Preferred Partners. Zij kennen en ondersteunen de werkwijze van Executeursdiensten. Door de korte lijntjes kan snel en adequaat worden gehandeld. Vanzelfsprekend kunnen desgewenst ook andere partijen worden ingeschakeld.

Westport Notarissen

Westport Notarissen is één van de Preferred Partners van Executeursdiensten B.V. Het notariskantoor heeft onder meer een grote familierechtpraktijk. Op het gehele kantoor zijn ongeveer 100 mensen werkzaam. Meer over Westport Notarissen.

NRI en Obelisk Boedelbeheer

Obelisk Boedelbeheer BV en NRI BV (Oscar Balkenende) regelen voor Executeursdiensten alle zaken rondom de inboedel, kunst, antiek e.d. Zo mogelijk wordt eerst de woning bezocht om te bezien of zaken veiliggesteld en sloten vervangen moeten worden of dat andere urgente zaken spelen. Meer over Obelisk Boedelbeheer BV

keyboard_arrow_up