Oscar Balkenende

Obelisk Boedelbeheer BV en NRI BV (Oscar Balkenende) regelen voor Executeursdiensten alle zaken rondom de inboedel, kunst, antiek e.d.

Zo mogelijk wordt eerst de woning bezocht om te bezien of zaken veiliggesteld en sloten vervangen moeten worden of dat andere urgente zaken spelen.

Samen met Executeursdiensten wordt vervolgens overlegd  hoe de inboedel verder te kunnen afwikkelen. In dit overleg heeft Obelisk Boedelbeheer een adviserende taak. Hierbij kunt u denken aan het creëren van een gecontroleerde omgeving, het beveiligen van de woning, taxatie van de inboedel en een daarbij behorend veilingadvies. Naast de adviserende taak kan Obelisk Boedelbeheer een actieve rol innemen in verzorgen van ontruimingen, begeleiden van verdelingen en het verzorgen van de gang naar de veiling.

Bij het ontruimen wordt rekening gehouden met de oplevereisen van de verhuurder, zodat de woning zonder veel problemen opgeleverd kan worden. In het geval van een eigendomswoning, wordt de woning verkoop klaar gemaakt.

www.obeliskboedelbeheer.nl
www.nri.nl

Partners:

keyboard_arrow_up